เรื่องของร่ม ร่มนั้นเป็นเสมือนสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเลยว่าเน้นเรื่องของการกันแดด กันฝน

เรื่องของร่ม ร่มนั้นเป็นเสมือนสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเลยว่าเน้นเรื่องของการกันแดด กันฝน
เรื่องของร่ม ร่มนั้นเป็นเสมือนสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเลยว่าเน้นเรื่องของการกันแ%9